Company

Wie werkt er achter de schermen van The New Sentinel?

The New Sentinel is een Luikse start-up die in 2010 werd opgericht. Benoît Bolland, Caroline Crémers en Ludovic Andreacola, de drie stichters, hebben hun product ontwikkeld om een antwoord te bieden op de geolokalisatieproblemen van werknemers op de werkvloer. De meeste systemen op de markt zijn immers heel intrusief (Track & Trace voor voertuigen bijv.) en weinig aangepast aan de privacywet. Daarom creëerden zij een geolokalisatiesysteem dat de privacy van de werknemer respecteert: hij is het die zijn lokalisatie bepaalt.

Onze partners

Internet Attitude

Internet Attitude begeleidt internetbedrijven en bedrijven rond nieuwe technologie en ondersteunt hen financieel.

De ondernemers bij Internet Attitude willen start-ups of rijpere bedrijven helpen om hun ontwikkeling een boost te geven door hen strategische, technologische en managementervaring aan te reiken.

Internet Attitude: Your investment partner for web business

Wallonia Space Logistics

WSL is een ideeënontwikkelaar die het de projectverantwoordelijke mogelijk maakt zich te focussen op de essentie, terwijl WSL het bedrijf "globaal" begeleidt. Deze begeleiding kan 3 tot 7 jaar duren. WSL stelt hiervoor kantoren in Luik en Transinne ter beschikking (meer bepaald "witte zalen"), logistieke ondersteuning, HR, financiële steun, juridische bijstand en door middel van zijn Waalse en internationale partners, toegang tot een erg ontwikkeld netwerk waardoor klanten of leveranciers vinden kinderwerk wordt.

In ruil moeten de partners zich niettemin inzetten om de financiële gegevens te verstrekken die nodig zijn om hun evolutie te evalueren (trimestriële rekeningen) en moeten zij WSL op elke Raad van Beheer uitnodigen. De bedrijven dienen ook maandelijks deel te nemen aan een vergadering met hun dossierbeheerder.

WSL : Meer dan een ideeënontwikkelaar, een echte ondernemersgemeenschap

Onze technische partners

Université Libre de Bruxelles (OPERA)

OPÉRA is het resultaat van de samensmelting van de middelen van drie voormalige diensten van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen van de Université libre de Bruxelles: Optica en akoestiek, Golven en Signalen en Algemene Fysica.

Fotonen

De groep Fotonen maakte vroeger deel uit van de Dienst Optica en Akoestiek en voert fundamentele, toegepaste en onderzoeksactiviteiten uit op de volgende terreinen: niet lineaire optica, begeleide optica, optica van ultrakorte fenomenen en kwantumoptica. Een nieuw onderzoeksterrein betreft de biomedische aspecten van optica.

Draadloze communicatie

Onze activiteit richt zich op nieuwe oplossingen voor draadloze communicatiesystemen. Ons onderzoek beoogt de karakterisering en de modellering van de communicatiekanalen en de ontwikkeling van nieuwe coderings- en modulatietechnieken die afgestemd zijn op de kenmerken van het kanaal.

Akoestiek

De groep Akoestiek maakte vroeger deel uit van de Dienst Optica en Akoestiek en onderneemt activiteiten op vlak van architecturale akoestiek.

Taipro

TAIPRO Engineering SA is een spin-off van MICROSYS, een laboratorium van de Universiteit van Luik dat op 11 februari 2009 werd opgericht.

TAIPRO Engineering biedt voornamelijk engineeringdiensten aan met een hoge toegevoegde waarde om microsystemen te kunnen integreren in industriële producten en processen, om zo probleme, op te lossen of nieuwe functionaliteiten aan producten te geven.

Het dienstenaanbod steunt op drie pijlers:

  • Consultancy in packaging en microassemblage, vooral voor de micro-elektronische sector (inter-connectie en inkapseling): haalbaarheidsonderzoek, oriëntatie naar keuze van packaging toe, demonstratie en tests;
  • Volledige uitvoering van "kant-en-klare" projecten op basis van een functioneel lastenboek (voor niet elektronische sectoren): haalbaarheidsonderzoek - prototype/demonstratie - kleine reeksen (20 - 100 stuks);
  • Mogelijkheid tot opleiding over de specifieke hoogtechnologische uitrusting van het Microsys laboratorium.

IOL Design

Het Luikse bureau iol Strategic Design werd in 1998 opgericht en is gespecialiseerd in het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe producten. Deze vaak technische producten worden vanaf hun ontwerp tot de productie van dichtbij bestudeerd. Zij zijn een combinatie van functionaliteit en design en voldoen aan alle technische, economische en ecologische haalbaarheidscriteria van onze opdrachtgevers. Doordat iol de noden van zijn klanten analyseert, dankzij zijn originele concepten en door zijn interne capaciteit om zijn projecten zelf te produceren, onderscheidt iol zich van anderen.